ZASADA TRÓJPODZIAŁU I ZŁOTY PODZIAŁ KADRU

Istnieją okreslone sposoby wyznaczania mocnych punktów w kompozycji zdjęcia, dzięki którym fotografia odpowiada naturalnej percepcji człowieka i tym samym zyskuje lepszy odbiór. To ZASADA TRÓJPODZIAŁU i ZŁOTY PODZIAŁ kadru.