Rodzaje perfum

Perfumy, w dużym skrócie, to mieszanina olejków zapachowych (absolutu) oraz rozpuszczalnika, którym zazwyczaj jest akohol w postaci etanolu lub mieszanina lekkich alkoholi alifatycznych.

Perfume it’s a mixture of fragrances and solvents, which is usually ethanol or some light aliphatic alcohols.

1.Perfumy | Perfume | Perfume extract | Esprit de Parfum | Soie de Parfum

Perfumy posiadają w swym składzie najwięcej, w stosunku do innych specyfików, olejków zapachowych, najmniej alkoholu. Używa się w nich alkoholu o najwyższym stężeniu (z reguły 95%) i zawierają od 20 do ok.43% absolutu. Perfumy są bardzo trwałe, emitują intensywny i skoncentrowany zapach, ale raczej „blisko skóry”. Do aplikacji punktowej na ciało. Przeznaczone na wieczór lub w miejsca, w których panuje chłód.

Perfumes, compared with other specialties, contains the most perfume oils and the least alcohol. Used alcohol is the highest concentration (usually 95%) and contain from 20 to about 43% of absolute. Perfumes are very durable, emit intense and concentrated fragrance, but rather „close to the skin” one. Designed to use for the evening or in a chill places.

2. Woda perfumowana | Eau de Parfum | Millesime

Woda perfumowana (skrót: EDP), posiada z reguły ok. 50% absolutu w stosunku do perfum i absolut ten jest rozcieńczany roztworem alkoholowym o mniejszym nieco stężeniu niż ten, który stosowany jest w perfumach. Zawiera od 10 do 20% absolutu. Przeznaczona raczej na popołudnia i w sytuacjach nie będących służbowymi.

Eau de parfum (EDP) is approximately ca 50% absolute compare to perfumes and it is diluted with an alcohol with a slightly lower concentration. It contains from 10 to 20% of absolute. Intended for afternoons and non-business situations.

3. Woda toaletowa | Eau de Toilette

Woda toaletowa (skrót: EDT) posiada z reguły mniej więcej 50% absolutu w stosunku do wody perfumowanej (cztery razy mniej niż perfumy) i absolut ten jest rozcieńczany roztworem alkoholowym o mniejszym nieco stężeniu niż ten, który stosowany jest w wodzie perfumowanej (z reguły 80-90%). Zawartość absolutu w wodzie toaletowej wynosi 5-10%. Woda toaletowa została stworzona, jak mówią historycznie źródła, tylko po, by dodawać jej jako dodatek do kąpieli – wlewamy odrobinę specyfiku do wanny (stąd jej nazwa). Dziś rzadko stosuje się ją w ten sposób, zazwyczaj nanosimy ją na ciało w ciągu dnia.

Eau de Toilette (EDT) usually contains about 50% of the absolute relative to perfume (four times less than the perfume) and the absolute is diluted with alcohol with a slightly lower concentration than that one used in perfumed water (80-90%). The absolute value in toilet water is 5-10%. Eau de toilette was created, as history says, only to add it as a bath additive – we pour a bit of specifics into the bathtub (hence the name). Today is rarely used this way, we usually spray it on the body during the day.

4. Woda kolońska | The Cologne | Eau de Cologne

Woda kolońska pierwotnie było konkretnym pachnidłem produkowanym od 1709 roku w fabryce założonej przez Włocha Johana Marię Farinę, który opracował jego oryginalna recepturę (bergamota, cytryna, pomarańcza, lawenda, rozmaryn, neroli). Pachnidło to produkowano potem według tej samej receptury w Kolonii. Od pewnego momentu nazwy woda kolońska zaczęto stosować do pachnidła, które można określić jako rozcieńczoną wodę toaletową. Woda kolońska w tym rozumieniu (skrót: EDC) posiada z reguły mniej więcej 50% absolutu w stosunku do wody toaletowej (a więc osiem razy mniej niż perfumy) i absolut ten jest rozcieńczany roztworem alkoholowym o tym samym stężeniu co w wodzie toaletowej lub nieco mniejszym. Woda kolońska zawiera od 3 do 8% absolutu. Stosujemy raczej rano i w ciepłe dni, ale również do pracy i we wszystkich sytuacjach gdy nie chcemy, by nasz zapach był za bardzo odczuwalny.

The cologne was originally a perfume produced in 1709 in a factory founded by Italian Johana Maria Farina, who developed his original recipe (bergamot, lemon, orange, lavender, rosemary, neroli). Later the perfume was produced (according to the same recipe) in Cologne. At one point, the name Cologne was used for perfume, which can be described as diluted toilet water. Cologne in this sense ( EDC) usually has about 50% absolute relative to toilet water (eight times less than perfume) and the absolute is diluted with an alcohol of the same concentration as in toilet water (or only slightly less) . The cologne contains 3 to 8% of absolute. We use it in the morning and on warm days, but also at bussines situations and when we do not want our fragrance to be too perceptible.

5. Woda orzeźwiająca | Eau Fraiche | Eaux de Solide | Eaux Légères | Perfume Mist | Splash

Woda orzeźwiająca to bardzo niewielka ilość absolutu rozcieńczoną przy pomocy innego rozpuszczalnika niż alkohol. Zawiera od 1 do 3% absolutu. Stosujemy gdy chcemy się bardzo delikatnie poperfumować lub, gdy po całym dniu pracy czy jakimś fizycznym wysiłku pragniemy się odświeżyć (przywrócić sobie ładny zapach). Specyfik ten można stosować rano lub w bardzo gorące dni.

Refreshing water is a very small amount of absolute diluted with a solvent other than alcohol. Contains 1 to 3% of absolute. We use it when we want to „get a little bit of fragrance” or when we need refreshment. Can be used in the morning or on very hot days.

 

W oparciu o „Perfumy – instrukcja obsługi” S. Krajski